eyni

eyni
sif. Bir-birinə tamamilə oxşar, bir cür, tam bənzər; oxşarı, tayı, bənzəri, tamamilə özü. Qarı qollarını çırmalayıb, Məlik vəzirin arvadını doğuzdurdu, gördü ki, bu bir oğlan doğdu ki, eyni Yusifi-Kənan. (Nağıl). Sən varlığın eynisən, buna sözmü var? Ürəyisən, beynisən, buna sözmü var? M. Müş.. // Başqası yox, həmin, bəlli şeyin özü. Eyni yer. Eyni söz. – . . Fərhadoğlu yenə də sabah-sabah eyni mətləbdən söz açmalı oldu. S. R.. Eyni ilə – 1) tamamilə eyni, tamamilə olduğu kimi, tam oxşar. Keçən aylarda da bir dəfə Cuma evinə eyni ilə belə gəlmişdi. Ə. Əbülhəsən; 2) hərfi-hərfinə, sözü-sözünə, nöqtəsinöqtəsinə, necə ki var, əslində olduğu kimi. Eyni ilə köçürmək. – Mərhumun <M. F. Axundzadənin> tərcümeyi-halına dair yuxarıda icmalən verdiyimiz əhvalata iktifa etməyib, onun öz yazdığı təfsilatı fars dilindən türkcə tərcümə edib, necə ki var, eyni ilə burada zikr edirik. F. K.. Eyni zamanda (vaxtda) – 1) bir vaxtda, bir zamanda. Eyni zamanda iki otaqda mühakimə gedirdi. M. C.. Qırx . . şahmatçı ilə eyni zamanda oynayırdı. İ. Əfəndiyev; 2) həmçinin, bununla bərabər. Yaxın zamanda Bağdad dünyasına məşhur oxuyan, eyni zamanda misli görünməyən bir gözəl qədəm qoyacaqdır. M. S. O.. <Qəhrəman:> Eyni zamanda <xanımın> əlindən yaxa qurtarmaq üçün çalışırdım. H. N..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • eyni — ə. 1) gözə məxsus, gözə aid; 2) tamamilə, özü …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • eynən — ə. eyni ilə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mütəxəlliq(ə) — ə. eyni xasiyyətli, eyni təbiəti olan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təkafö’ — ə. eyni olma, eyni cür olma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tay — 1. is. Bab, bərabər, münasib, misl. <Züleyxa xanım:> . . Altmış yaşında qoca ona taydı? N. V.. Xasay bir oğlandır, ona tay hanı? Var adı, qulluğu, şöhrəti, şanı. S. V.. Tay etmək – bərabər tutmaq; bir tutmaq. Mələkdən də səni billəm ziyadə; …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yekcins — sif. <fars. yek və ər. cins> Eynicinsli, eyni cinsdən olan, eyni xarakterli, eyni keyfiyyətli, eyni tərkibli. Yekcins cisim. Yekcins maddə. // Xalis, saf, qatışığı olmayan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yeknəsəq — sif. <fars.> 1. Eyni ilə birbirinə oxşayan, eyni tərzdə, eyni şəkildə olan, eyni cür səslənən, bir birindən qətiyyən ayrılmayan; yekrəng. . . İçəridən <Mehribanın> yeknəsəq və zil səsi eşidildikdə Zeynalın sanki vücudunu titrətdi. S.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Ramy Ayach — Articleissues cleanup = February 2008 globalize = February 2008 notable = February 2008 unreferenced = February 2008 wikify = February 2008Infobox Musical artist Img size = 150 | Name = Ramy Ayach Landscape = Background = solo singer Birth name …   Wikipedia

  • bir — say. 1. 1 rəqəmi ilə işarə olunan sayın adı, miqdar saylarının ilk vahidi. Üçdən bir çıxmaq. Beşin üstünə bir gəlmək. // Miqdarca tək. Bir cilddən ibarət kitab. 2. Zərf mənasında. Bir yerdə, birgə, birlikdə. Çörəyi bir yedik. 3. Sif. mənasında.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • birqiymətli — sif. 1. Qiymətləri eyni olan. Birqiymətli mallar. 2. Eyni dərəcədə bəyənilən, eyni dərəcədə əhəmiyyətli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”